Er norsk og internasjonalt fiskeri flink nok til å fremstå som en bærekraftig næring?

  • Lytter forskere og fiskere nok til signalene havet gir oss

  • Er fiskeren for beskjeden til å bidra med kunnskapen sin inn mot forskningen

  • Ligger skipperskjønnet i dvale som konsekvens av god inntjening

  • Hva er statusen til Nordatlanteren i dag

  • Hva skjer når markedet definerer hva som er bærekraftig

  • Hvordan skal generasjonsskifte gjennomføres uten at den overtakende ikke ender opp som en evig gjeldsslave

  • Er det i dag blitt så attraktivt å arve at det ikke lenger er interessant å drive

  • Hvordan skal vi sikre at det familieeide rederiet ikke havner i rettsapparatet

  • Hvilke langsiktige rammebetingelser kan vi se for oss innen norsk og internasjonalt fiskeri i årene som kommer

 

Vi tar saken!

Vi kan ikke skyve disse viktige spørsmålene under teppet og tro på at embetsverk og politikere ser det hele bildet og konsekvensene av hva endringer i de maritime rammevilkårene kan føre til for kystfolkets eksistens og fremtid. Vi inviterer derfor til en innholdsrik konferansedag hvor vi skal belyse veivalg og effekt på en måte som skal virke samlende for næring og kystsamfunn fra Lindesnes til Nordkapp! Sett av torsdag 27. juni og ta del i disse viktige diskusjonene sammen med andre engasjerte kystfolk før du tar en velfortjent sommerferie!

Vi sees i Midsund torsdag 27. juni!

 

 

Meld deg på og bidra med å forme fremtiden til den norske fiskerinæringen

På konferansen vil dagsaktuelle og fremtidige temaer belyst og drøftet. Ikke nøl, bli med!

Kr 1990,- eks mva


Vår hovedsponsor:

sbm.jpg

Konferansen av og for fiskere!

 
seagals.png
Havblikk 2019 har som mål å skape engasjement for fremtiden til fiskerinæringen. Hensikten er å utfordre debatten om utviklingen av fremtidens fiskeri. Er dette temaer som angår deg? Ja, da ønsker vi deg velkommen til fiskerikonferanse i Midsund torsdag 27. juni.
 

Hvorfor konferansen er viktig?

Havblikk 2019 blir en annerledes konferanse der de store problemstillingene skal belyses med havet som nærmeste nabo! Vi oppfordrer deg til å ta med mannskapet, legge til kai i Midsund og oppleve to dager der du kan være med på å sette fremtidens utfordringer på dagsorden!

Med det maritime som kulisse skal fiskere møte fiskere og drøfte utfordringer vi nå står ovenfor. Maten som skal tilberedes kommer fra vårt maritime miljø og det legges til rette for gode samtaler langt ut i de små timer. Ta utfordringen og kom med mannskap og fartøy. Om du ikke kommer med båt/fartøy og ønsker tilrettelagt overnatting bistår Midsundmiljøet mer enn gjerne med dette.

Ikke nøl, bli med!


 
matopplevelser.png