Kystsamfunnets siste dans?

Rammevilkårene for kystfolkets næringer er nå i endring. Eidesenutvalgets innstillinger tar til orde for å endre rammebetingelsene som fiskere i generasjoner har kjempet for og myndighetene tar nå til orde for å innføre grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Hvordan blir kystsamfunnet påvirket om rammevilkårene for fiskerinæringen, som har vært et flomvern for storkapital og konsolidering, nå endres? Kan vi være sikre på at etterlevelsen av rammevilkårene er i henhold til gode intensjoner fra utvalg og myndigheter? Hva må kystfolket akseptere av endringer og hva må vi for en hver pris forhindre at skjer? Har vi råd til å gjøre feil veivalg nå når kystsamfunnenes bærekraft står på spill?

Eidesenutvalgets innstillinger gir føringer for fremtidig eierskap i norsk fiskeri. Embetsverket har videre tatt til orde for å fjerne det flomvern som leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten har vært for norsk fiskeri. Norske fiskebåtrederier har vært gjennom en rivende utvikling og store verdier er skapt. Men hva er effekten når rederier og fartøy skifter hender? Hva skjer når større kvoter havner på færre hender? Hva er ønsket utvikling både for reder, fisker, landindustri og lokalsamfunn.

 

Vi tar saken!

Vi kan ikke skyve disse viktige spørsmålene under teppet og tro på at embetsverk og politikere ser det hele bildet og konsekvensene av hva endringer i de maritime rammevilkårene kan føre til for kystfolkets eksistens og fremtid. Vi inviterer derfor til en innholdsrik konferansedag hvor vi skal belyse veivalg og effekt på en måte som skal virke samlende for næring og kystsamfunn fra Lindesnes til Nordkapp! Sett av torsdag 5. juli og ta del i disse viktige diskusjonene sammen med andre engasjerte kystfolk før du tar en velfortjent sommerferie!

Vi sees i Midsund torsdag 5. juli!

 

 

Meld deg på og bidra med å forme fremtiden til den norske fiskerinæringen

På konferansen vil dagsaktuelle og fremtidige temaer belyst og drøftet. Ikke nøl, bli med!

Kr 1990,- eks mva


Vår hovedsponsor:

sbm.jpg

Konferansen av og for fiskere!

 
seagals.png
Havblikk 2018 har som mål å skape engasjement for fremtiden til fiskerinæringen. Hensikten er å utfordre debatten om utviklingen av fremtidens fiskeri. Er dette temaer som angår deg? Ja, da ønsker vi deg velkommen til fiskerikonferanse i Midsund torsdag 5. juli.
 

Hvorfor konferansen er viktig?

Havblikk 2018 blir en annerledes konferanse der de store problemstillingene skal belyses med havet som nærmeste nabo! Vi oppfordrer deg til å ta med mannskapet, legge til kai i Midsund og oppleve to dager der du kan være med på å sette fremtidens utfordringer på dagsorden!

Med det maritime som kulisse skal fiskere møte fiskere og drøfte utfordringer vi nå står ovenfor. Maten som skal tilberedes kommer fra vårt maritime miljø og det legges til rette for gode samtaler langt ut i de små timer. Ta utfordringen og kom med mannskap og fartøy. Om du ikke kommer med båt/fartøy og ønsker tilrettelagt overnatting bistår Midsundmiljøet mer enn gjerne med dette.

Ikke nøl, bli med!


 
matopplevelser.png