Bærekraftige Ressurser

De nordatlantiske havressursene regnes for blant de rikeste i verden. Det er vår plikt som del av en belastet verdensøkologi og forvalte ressursene til det beste for menneskeheten i nært samarbeid med våre naboland som fangster og forvalter ressursene sammen med oss. Evner vi gjennom vår forskning og vårt internasjonale samarbeid og leve av rentene eller spiser vi av ressurskapitalen? Er føre var ensbetydende med å høste konservativt eller kan underbeskatning være hinder for bærekraftig utvikling av ressurser?

Bærekraftig eierskap

Stortinget behandler nå Eidesenutvalgets innstillinger for fremtidig eierskap i norsk fiskeri. Fiskeriministeren har nå tatt til orde for å fjerne leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten. Norske fiskebåtrederier har vært gjennom en rivende utvikling og store verdier er skapt. Men hva er effekten når rederier og fartøy skifter hender? Hva skjer når større kvoter havner på færre hender? Hva er ønsket utvikling både for reder, fisker, landindustri og lokalsamfunn.

Bærekraftig kapital og markedstilgang

Etter tiår med konsolideringsbølger i norsk og internasjonalt næringsliv står nå vestlendingen i fare for å bli overlatt til å produsere råstoff for andre. Vi kan miste kontakten med markedet og gevinsten av verdiskapningen har havnet i andre landsdeler og i oppkjøpsfond som ikke bidrar til lokalsamfunnets utvikling og bærekraft. Hvor langt må denne utviklingen gå før vi både som lokalsamfunn og nasjon innser at vi har mislyktes i å utvikle bærekraftighet for våre neste generasjoner. Er vestlendingen blitt leilendinger i en rå kapitalistisk struktur? Vil vi noen gang igjen bli herre over egen avkastning og evner vi å forvalte den bedre enn dresskledde kapitalister som kun jager kortsiktig profitt?

 

Meld deg på og bidra med å forme fremtiden til den norske fiskerinæringen

På konferansen vil dagsaktuelle og fremtidige temaer belyst og drøftet. Ikke nøl, bli med!

Kr 1990,- eks mva


Vår hovedsponsor:

sbm.jpg

Konferansen av og for fiskere!

 
seagals.png
Havblikk 2017 har som mål å skape engasjement for fremtiden til fiskerinæringen. Hensikten er å utfordre debatten om utviklingen av fremtidens fiskeri. Er dette temaer som angår deg? Ja, da ønsker vi deg velkommen til fiskerikonferanse i Midsund torsdag 6. juli og fredag 7. juli.
 

Hvorfor konferansen er viktig?

Havblikk 2017 blir en annerledes konferanse der de store problemstillingene skal belyses med havet som nærmeste nabo! Vi oppfordrer deg til å ta med mannskapet, legge til kai i Midsund og oppleve to dager der du kan være med på å sette fremtidens utfordringer på dagsorden!

Med det maritime som kulisse skal fiskere møte fiskere og drøfte utfordringer vi nå står ovenfor. Maten som skal tilberedes kommer fra vårt maritime miljø og det legges til rette for gode samtaler langt ut i de små timer. Ta utfordringen og kom med mannskap og fartøy. Om du ikke kommer med båt/fartøy og ønsker tilrettelagt overnatting bistår Midsundmiljøet mer enn gjerne med dette.

Ikke nøl, bli med!


 
matopplevelser.png