Program

Fredag 15. juli

  Ordstyrer: Ola H. Grytten, professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole.


Del 3: Eierskap og fremtidige utfordringer med dagens eierskap

 

  09:00 - 09:45

Norsk fiskeriforvaltning i et historisk perspektiv
Ola H. Grytten, professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole (NHH)

SE FOREDRAG

 • Hva har vi lært av våre oppturer og nedturer 
 • Hva kan vi lære av kollapsen i oppdrett på 2000-tallet og i offshore i dag
 • Hva er de viktigste læringspunktene i fiskeriutviklingen frem til i dag
 • Er det fiskerikompetansen som blir Norges bærebjelke også i fremtiden
 • Fra leilending til selvstendig fisker og tilbake til leilending igjen?

  09:45 - 10:15

Ungdommen sin fremtidige rolle i fiskeriutviklingen
Øystein Orten, kystfisker, Orten Fiskeriselskap og Markus Nygård, kystfisker, Mariehamn Kystfiske.

SE FOREDRAG

 • Hvordan sikre at ungdommen satser på en bærekraftig fiskerinæring
 • Hvordan skal ungdommen få sette dagsorden for utviklingen av morgendagens fiskeri.
 • Er det blitt for vanskelig å få tak i båt og kvote for de som ønsker å satse på en av Norges viktigste næringer.
 • Uten kompetanse – ingen utvikling!
 • Uten rekruttering dør næringen.

  10:15 - 10:45 Kaffe

Vi tar en kaffepause og strekker på bena. 

 

  10:45 - 11:15

Rederiene som innovasjonskraft i den maritime klynga
Per Erik Dalen, CEO, Blue Maritime Cluster-Global Centre of Expertice.

SE FOREDRAG

 • Hvordan fungerer samspillet i den maritime klynga
 • Hvorfor er rederiene så viktige for hele den maritime næringen
 • Hva er de største utfordringene når rederiene velger å selge
 • Kan strukturering av kvoter være en trussel for innovasjonskraften. 

  11:15 - 11:45

Konsekvensene av videre strukturering innenfor fiskeriene
Gunnar Sævik, Daglig leder, Skipsregnskap.

SE FOREDRAG

 • Utfordringene til aktive fiskere som eiere og forvaltere av store verdier
 • Hva skjer med næringen når de største og rikeste vil vinne kampen
 • Hva skjer når kvoter og fartøy blir solgt
 • Hvilke faresignal må vi være klar over når det er struktureringen som gjør at rederiene kan drive lønnsomt.

  11:45 - 12:30 Lunsj

Matservering, kaffe og beinstrekk og besøk til konferansens utstillere.

 

 

Del 4: Utdanning og rekruttering

 

  12:30 - 13:15

Fremtidens dyktige fiskebåtskipper
Hans Petter Hildre, Dekan, avdeling for maritim teknologi og operasjoner NTNU.

 • Hvordan skal vi utdanne skippere til fangst og ressursutnyttelse
 • Hva skal til for at norske fiskere har den verdens beste fiskerikompetanse
 • Hvordan kan fiskeriutdanningen formes og utvikles i et akademisk landskap

  13:15 - 13:45

Fiskerisimulator som verktøy til å utvikle fremtidens kompetanse på bro og dekk
Gunnar Kvalsund, Daglig leder, Marine Innotech Centre AS

SE FOREDRAG

 • Hvilke muligheter gir fiskerisimulatoren som utvikles i Midsund
 • Hvilke muligheter gir simulatortrening for mannskap og fiskeri
 • Hvordan kan et simulatorsenter utvikle bedre metoder for fangst og forvaltning
 • Hvordan gir simulatortrening en sikrere arbeidsplass

  13:45 - 14:15

Markedsoppdatering og utviklingstrekk for fiskeribransjen fremover
Runar Debess, Banksjef avdeling Marin, Sparebanken Møre

SE FOREDRAG

 • Presentasjon av den nye sjømatsstatistikken til Sjømatsrådet – som viser en solid vekst for både havbruk og fiske
 • Hvilke trender ser vi preger bransjen og markedet nå
 • Hvordan vil Sparebanken Møre være en aktiv samarbeidspartner i utviklingen av fiskeribransjen fremover
 • Beveger fiskeren seg nærmere markedet

  14:15 - 14:30

Avslutning og oppsummering av konferansen ved ordstyrer.
 

  14:30 Midsundfestivalen tok over