Workshop

Friday 28. juni

  Ordstyrer: Ola H. Grytten, professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole (NHH)


  09:00 - 09:30 // Oppsummering fra konferansene i Murmansk og Midsund

Hvilke signaler har konferansene gitt og hvordan skal en se fremover i lys av kunnskapen konferansene har gitt.
Hvordan dele kunnskapen til fiskere og forskere på tvers av landegrenser.
Presentasjon av felles resolusjoner.

Ivan Tretyakov, FIUN / Miron Borgulev, WWF Russland / Aleksey Golenkevich, WWF Russland
Are P Berset, NAIS / Ola H Grytten, professor, Norges Handelshøyskole

  09:30 - 10:20 // Utviklingen innen bestandskunnskap

Fiskeguide
– Karl Johan Reite, forsker, Sintef Ocean

Hvordan markedet påvirker utvikling innen bestandskunnskap.
– Polly Burns, Fishery Manager customised assurance, Lloyd´s Register / MSC

  10:20 - 10:50 // Klimaendringer i Barensthavet

Climate change projections for the Barents sea: impacts and perspectives
– Dr. Oksana Lipka, WWF-Russia

Klimaendringenes mulige påvirkning av fiskeriene i Barentshavet
– Miron Borgulev

  10:50 - 11:40 // Utvikling av fiskeredskap

Presentasjon av «Humla».
– Pål Roaldsnes, Skipper, Nordic Wildfish

Samarbeid mellom fiskere og WWF: redusere skadene tråling har på det marine økologiske systemet i barentshavet.
– Aleksey Golenkevich, WWF Russland

  11:40 - 12:30 // Hvordan sikrer bankene den aktive fisker gjennom generasjonsskifte?

Presentasjon om ombyggingen av det eldre fiskefartøyet «Nystrøm» og om godene det gav som redusert motstand, høyere fart, redusert NOx og mindre drivstofforbruk.
– Arnt Inge Nygård, Skipper, Nybonia Hav
– Jon Olav Bjørhusdal, GenTech
– Arne Tädcke, H+H

  12:30 - 13:00 // Avsluttende lunsj

  13:00 - 14:00 // Testtur ombord på fiskebåten «Nystrøm»

  14:00 - 15:30 // Konklusjon og oppsummering

Formelt samarbeid mellom NAIS, FIUN og WWF. Plan for videre arbeid.
– Arnt Inge Nygårds, chaiman, NAIS
– Miron Borgulev, WWF Russland
– Aleksey Golenkevich, WWF Russland