Sommerfestival i flotte omgivelser i romsdalsfjorden! 15. -17. juli

Programmet spenner vidt med kirkekonsert, guidede fjellturer i fjella i kommunen, fiskekonkurranse, moroaktiviteter i havna som ”palleløp” og bruskassestabling i området. Festivalområdet er lagt til sentrum hvor en også har småbåthavna og gjestehavn for båtgjester. Som en del av festivalen arrangerer vi også Midsund Triatlon. som gir en flott og utfordrende opplevelse, mest for deltakere, men også for et alltid tallrikt publikum. 

http://www.midsundfestivalen.no/