Program

Torsdag 14. juli

  Ordstyrer: Ola H. Grytten, professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole.


  12:00 - 13:00

Registrering – kaffe og smørbrød

  13:00 - 13:15

Åpning og velkomst ved Odd Helge Gangstad, ordfører i Midsund Kommune

 

Del 1: Fremtidens ressursstyring
og ressursutnyttelse

 

  13:15 - 14:00

Hvordan arbeider Havforskningsinstituttet for å redusere usikkerheten i bestandsrådgivingen – REDUS prosjektet
Knut Korsbrekke, Erfaren bunnfiskforsker og arbeidspakkeleder i REDUS prosjektet, Havforskningsinstituttet

SE FOREDRAG

 • Det er usikkerhet i alle ledd i arbeidet frem til ferdige bestandsberegninger og disse beregningene har store konsekvenser for både livet i havet og for dem som lever av fiskeriene. REDUS prosjektet til Havforskningsinstituttet har som mål å redusere denne usikkerheten
 •  Presentasjon av Havforskningsinstituttets arbeid med bestandsrådgiving
 •  Havforskningsinstituttet vil presentere bestandsrådgivning i en større kontekst
 •  Hvordan er bestandsutviklingen av bunnfisk i Nordsjøen og i Barentshavet

  14:00 - 14:30

Fra pelagisk dugnad til moderne ressurskartlegging
Torfinn Gangstad og Arnt Inge Nygård, Fiskeskippere og Fiskebåtredere, Midsund Fiskebåtrederi AS og Nybo Holding AS

SE FOREDRAG

 • Hvorfor eksisterer «sildesaken»
 • Fiskerne har tatt initiativet for å få frem den tause kompetansen
 • Hva er erfaringene fra pelagisk dugnad
 • Hvorfor vil fiskerne være med å ta ansvar for bærekraftigressursforvaltning i havet
 • Hva bør nå gjøres.

  14:30 - 15:00

Hvordan få fiskerne til å samarbeide mer på havet
Jens Christian Holst, Havforsker og rådgiver, Ecosystembased AS

SE FOREDRAG

 • Hvordan skal den pelagiske dugnaden utvikles til å inkludere alle pelagiske fiskefartøy som fangster i Nord-Atlanteren
 • Hvorfor trenger vi et internasjonalt samarbeid for å sikre en optimal forvaltning av våre felles ressurser
 • Vi har et felles ansvar for å forstå og skjønne kompleksiteten i havet
 • Hvordan kan vi skape en kultur for samarbeid fremfor den årlige kvotekampen
 • Skal vi etablere en internasjonal catch group?

  15:00 - 15:30 Lunsj

Matservering, kaffe og beinstrekk.

 

 

Del 2: Forvaltning

 

  15:30 - 16:15

Historien til NVG-silda
Jan A. Johansen, tidligere bas, skipper og reder, Harjan

SE FOREDRAG

 • Presentasjon av historien til silda fra 1500-tallet og frem til i dag
 • Hvorfor har sildebestanden kollapset i perioder - må vi skrive om historien
 • Hvordan ble silda forvaltet på den tiden det ikke var noen kvoter
 • Hva har ført til at vi står der vi står i dag.

  16:15 - 16:45

Hvordan bringe fiskerne nærmere forskningen og forvaltningen
Ole Arve Misund, daglig leder, NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning)

SE FOREDRAG

 • Hvordan snakke samme språk for å få en felles forståelse av forvaltningen
 • Er fiskeren akademisk nok til å forstå den komplekse forvaltningen
 • Hva skal til for å sitte si samme båt med utfordringene
 • Hvem har formidlingsansvaret når budskapet ikke blir forstått. 

  16:45 - 17:30

Hvordan ser norsk fiskeri ut i 2030
Intervju av Audun Maråk i Fiskebåt, Runar Debess i Sparebanken Møre og Rune Hoddevik i DNB, intervjues av Svein Bjørnerem, freelance journalist, Romsdals Budstikke.

SE INTERVJU

 • Hva gikk galt i de gylne årene frem mot 2020
 • Hvor ble de gamle rederne av hva var årsaken til at de ga opp
 • Hvorfor har vi oppnådd alt det vi har oppnådd
 •  Vi møter to sentrale representanter i dag på «sjømanns kvile» i 2030

  17:30 - 18:00

Paneldebatt
Debattleder: Ordstyrer Ola Honningdal Grytten

 • Konferansens talere blir utfordret av salen og hverandre i en debatt som skal oppsummere innholdet og budskapet i konferansen

  18:00 Middag

Middag med underholdning og nettverksbygging.