Program

Torsdag 27. juni

  Ordstyrer: Ola H. Grytten, professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole (NHH)


  08:00 - 08:45 // Registrering

Registrering – kaffe og smørbrød

  08:45 - 09:00 // Åpning

Åpning og velkomst ved Odd Helge Gangstad, ordfører i Midsund Kommune

 

Den bærekraftige fiskeren, eierskapet og ressursene i havet som forvaltes av kystfolket

  09:00 - 09:30 // Hvilke premisser er retningsgivende for norsk fiskeri i årene som kommer?

Ruth Grung, Stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsperson, Arbeiderpartiet (AP)

 • Kan fiskerinæringen føle seg trygge på at rammevilkårene for næringen blir godt nok ivaretatt

 • Mister vi slagkraft ved at vi har hatt det for godt og tatt rammevilkårene for gitt

 • Hvem lobbyérer for norsk fiskerinæring og hvem eier sannheten

  09:30 - 10:00 // Hva er effekten av endrede rammebetingelser for norsk fiskeri?

Ola Honningdal Grytten, professor, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • Ett år er gått siden vi på havblikk diskuterte ressursrente i fiskeri og havbruk – hva har skjedd siden sist

 • Vil endrede rammevilkår gi ny vekst og optimisme i norsk fiskerinæring

 • Hvilke faresignaler må vi passe på

  10:00 - 10:20 // Hvordan sikrer bankene den aktive fisker gjennom generasjonsskifte?

Runar Debess, Banksjef, Sparebanken Møre

 • Hvilke erfaringer opplever banken når familier står ovenfor generasjonsskifte

 • Hva er viktigst av kontantstrøm og kvoteverdi når banken skal finansiere industrien

  10:20 - 10:50 // Kaffe og beinstrekk

  10:50 - 11:15 // Orientering fra Fiskebåt – Hva skjer med rammevilkårene til Norsk fiskeri nå

Audun Maråk, administrerende direktør, Fiskebåt

 • Hvilke signaler om endringer i rammevilkårene har nå kommet

 • Hva er konsekvensen for fiskerinæringen

 • Er kystsamfunnene truet som følge av endringene som kommer

  11:15 - 11:40 // Bestandsutvikling øst i havet: Hvilke erfaringer kan vi se fra Russland

Ivan Tretyakov, FIUN

 • Hva er erfaringene fra russiske forskningstokt siste sesonger

 • Hvordan kan vi legge bedre til rette for at fiskerne og forskerne deler mer kunnskap og vitenskap på tvers av landegrensene i Nord-Atlanteren

  11:40 - 12:05 // Bestandsutvikling i norsk sone: Ser vi noen faresignaler i havet nå

Knut Korsbrekke, forsker, Havforskningsinstituttet (HI)

 • Har forskerne blikket rettet mot de riktige faktorene som påvirker bærekraften i havet nå

 • Hvordan ser situasjonen for raudåte, krill og lodde ut i Nord-Atlanteren nå

 • Klarer vi å fange opp faresignalene i tide

  12:05 - 12:45 // Lunsj

  12:45 - 13:15 // Presentasjon av FishGuider og mulighetene dette gir

Karl Johan Reite, forsker, Sintef Ocean

 • Hvilke muligheter vil FishGuider gi fiskerne i dag

 • Hvordan vil forskningen få bedre kunnskap gjennom FishGuider

 • Hva vet vi i dag om samspillet i økosystemet basert på dagens fangstdata

  13:15 - 13:45 // Kunnskapen til skipperen som input til forskningen

Pål Roaldsnes, Skipper, Nordic Wildfish / Geir Zoega, Skipper, Polar Amaroq

 • Er der plass til skipperskjønnet i forskningen

 • Hva kan vi lære av den rasjonelle skipper når vi skal forstå hva som skjer i havet

 • Hvordan skal skipperens teft og kunnskap få

 • Har skipperen blitt så nedlasset av skrivebordsoppgaver at kunsten og kunnskapen om havet har havnet i bakre rekker

  13:45 - 14:15 // Bærekraftig fiske og bærekraftige bestander definert av markedet

Polly Burns, Fishery Manager customised assurance, Lloyd´s Register / MSC

 • Hva skjer når markedet definerer hva som er bærekraftig

 • Hvilke faktorer er avgjørende når MSC tildeler sine bærekraftsanbefalinger

 • Hvilken bestandskunnskap er avgjørende for MSC å støtte seg til når de tildeler sine anbefalinger

  14:15 - 14:35 // Konflikt som resultat av mangel på kunnskap og kommunikasjon

Óli Samró, Director of fishery, FAREC International

 • Kan vi stole på rådgivningen - har vi nok kunnskap om økosystemet i havet

 • Hvem eier fisken i havet og hvordan skal fisken fordeles mellom gode naboer

 • Står vi ovenfor anarki eller god samhandling når knappe ressurser skal fordeles

 • Hvordan legge til rette for å bygge broer og ikke barrierer

  14:35 - 14:45 // Kaffe og beinstrekk

  14:45 - 15:30 // Paneldebatt

Debattleder: Ordstyrer Ola Honningdal Grytten

 • Konferansens talere blir utfordret av salen og hverandre i en debatt som skal oppsummere innholdet og budskapet i konferansen

 • Veien videre - tar vi saken?

  15:30 - 15:45 // Avslutning og oppsummering av konferansen ved ordstyrer

  18:00 // Sjømat og konsert med Steinar Raknes, Midsund Marina