Program

Torsdag 6. juli

  Ordstyrer: Ola H. Grytten, professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole (NHH)


  12:00 - 13:00

Registrering – kaffe og smørbrød

  13:00 - 13:15

Åpning og velkomst ved Odd Helge Gangstad, ordfører i Midsund Kommune

 

Del 1: Bærekraftig eierskap

  13:15 - 14:00

Hva skjer når eierskapet er eksportert vekk fra distriktene
Ola H. Grytten, professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • Hva er effekten av at kapitalkompetansen nå befinner seg andre steder enn der verdiskapningen skjer
 • Kystfolket og sykliske næringer – hva skjer når kapitalister plukker opp bitene fra lokale selskaper og fallerte formuer
 • Hva har suksesskriteriet vært for omstilling og har vi i dag verktøyene for å lykkes
 • Har vi mistet den gode ryggen som bærer de gode dagene

  14:00 - 14:30

Mister norsk fiskeri vekstkraften ved å ta for mye hensyn til den aktive fisker
Tommy Torvanger, adm dir, Nergård AS

 • Preges norsk fiskeri av for små rederier
 •  Evner vi å konkurrere med internasjonale aktører
 • Hvordan påvirkes landindustrien av utviklingen av eierskap
 • Hvordan bruker Nergård ringvirkningsanalyse aktivt i sin utvikling og drif

  14:30 - 15:15

Eksempel på maritime bærebjelker i lokalsamfunnet - Verdiskaping i klippfiskproduksjon
Trond Bjørndal, Doctor of Philosophy, Senter for Næringslivsforskning (SNF)
Nils Arne Ekerhovd, Seniorforsker, Senter for Næringslivsforskning (SNF)

 • Presentasjon av den innenlandske verdikjeden
 • Presentasjon av prinsipper for å regne ut verdiskaping
 • Verdiskaping i flåte, foredling og eksport
 • Fordeling av verdiskapning på stat, de ansatte og eierne
 • Eksempel på hvordan et lokaleid rederi gir ringvirkninger for lokalsamfunnet

 

  15:00 - 15:45 Matservering, kaffe og beinstrekk

  15:45 - 16:15

Er tiden inne for at distriktene tar staten tilbake
Gunnar Kvalsund, daglig leder, Midsund Næringsforum  

 • Har vi stolt for mye på at det sentrale storsamfunnet har ordnet opp for oss
 • Hva er faren når finansnæringene forvalter våre ressurser
 • Hva skjer når eierskapet forvaltes et annet sted enn der verdiskapningen finner sted
 • Hvilke paralleller kan vi i dag trekke mellom våre distriktsnæringer
 • Hva skjer når storsamfunnet ikke lenger kjenner til distriktene og hvor verdiskapningen kommer fra
 • Hvordan skal staten bli en medspiller og ikke en motspiller i utviklingen av distriktene

  16:15 - 16:45

Norsk fiskeri sett fra en kontorstol på Østlandet
Thorvald Tande Jr., Redaktør, Norsk Fiskerinæring

 • Hvilken oppfatning har Østlendingen av norsk fiskeri
 • Ser Østlendingen mangfoldet i norsk fiskeri
 • Er norsk fiskeri avhengig av finansnæringen på Østlandet
 • Forstår Østlendingen deltakerloven

  16:45 - 17:30

Bærekraftig kapital – Hvordan vil en ressursrente hindre verdiskaping lokalt
Heidi Hogset, Førsteamanuensis Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap, Høyskolen i Molde

 • Vil en ressursrente tappe risikokapital fra rederi og lokalsamfunn
 • Bidrar eller hindrer det norske skattesystemet den vestlandske verdiskapingen
 • Er langsiktig suksess og vekst til hinder for bærekraftig kapital
 • Ønsker samfunnet en «statoil-modell» i norsk fiskeri der en aktør dominerer og har til hensikt å maksimalisere statens inntekt på aktiviteten

  17:30 - 18:00

Fiskeridebatt
Debattleder: Ordstyrer Ola Honningdal Grytten

 • Konferansens talere blir utfordret av salen og hverandre i en debatt som skal oppsummere innholdet og budskapet i konferansen
 • Kveler Eidesenutvalgets innstilling rekrutteringen til en bærekraftig utvikling av norsk fiskeri

  19:00 Middag

Middag/matservering, underholdning og nettverksbygging