Program

Torsdag 5. juli

  Ordstyrer: Ola H. Grytten, professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole (NHH)


  08:00 - 08:45

Registrering – kaffe og smørbrød

  08:45 - 09:00

Åpning og velkomst ved Odd Helge Gangstad, ordfører i Midsund Kommune

 

Kystsamfunnets siste dans? Fisker, kapital og storsamfunn

  09:00 - 09:45

Hva er effekten av å innføre grunnrenteskatt i fiskeri- og havbruksnæringen
Ola Honningdal Grytten, professor, Norges Handelshøyskole (NHH

 • Risikerer vi å spille hasard med sysselsetting og verdiskaping i våre mange kystsamfunn
 • Ofres kystsamfunnene ved at petroleumsinntektene til Norge faller og statsbudsjettet må dekkes inn ved nye avgifter
 • Kan en ny skatt kan føre til slutten på det aktive lokale eierskap
 • Vil en grunnrenteskatt til slutt føre til utflagging av norsk fiskeri og havbruk
 • Har vi råd til å gjøre feil når kystsamfunnenes bærekraft står på spill

  09:45 - 10:15

Har Stortinget kompetanse til å foreta de rette valgene for norsk fiskeri
Ola Borten Moe, Nestleder, Senterpartiet (SP

 • Kan fiskerinæringen føle seg trygge på at rammevilkårene for næringen blir godt nok ivaretatt langt fra fiskefeltene?
 • Er norsk fiskeri flink nok til å snakke med én samlet stemme
 • Mister vi slagkraft ved at vi har hatt det for godt og tatt rammevilkårene for gitt
 • Hvem lobbyérer for norsk fiskerinæring
 • Hvem «eier» norsk fiskeripolitikk og er de beste prosesspåvirkerne

  10:15 - 10:45 Kaffe og beinstrekk

  10:45 - 11:15

Er norske fiskere realistiske i møte med fremtidens samfunnsendringer
Marius Ytterstad, reder, Ytterstad Fiskeriselskap AS

 • Hvordan ivareta posisjonen og rettighetene fiskere i generasjoner tidligere har stått på barrikadene for å skape
 • Har den norske fisker sympati og forståelse til å være beskyttet mot alle endringer
 • Hva kan næringen gi avkall på
 • Hva må næringen for enhver pris forhindre at skjer

  11:15 - 11:45

Har vi tatt for mye hensyn til vernet av den aktive fiskeren
Olav Sjøvik, daglig leder, Sjøvik AS   

 • Har vernet av det aktive fisker gått på bekostning av profesjonaliseringen av rederidriften
 • Er norsk fiskeri i ferd med å miste konkurransekraften
 • Er konsolidering av eierskap nødvendig for å utvikle norsk eierskap i et bærekraftig perspektiv

  11:45 - 12:30

  12:30 - 13:15

Kan vi lære noe av våre naboer i vest
Islandsk representant

 • Hva har skjedd der flomvernet er åpnet opp
 • Hva er konsekvensen for kystsamfunn, næring og storsamfunn når grunnrente blir innført
 • Hvem taper og hvem vinner når grunnrente blir innført

  13:15 - 13:45

Er bankene i ferd med å miste fiskerikompetansen?
Runar Debess, Banksjef, Sparebanken Møre

 • Hvor viktig er den fiskerifaglige kapitalkompetansen for fiskerinæringen langs kysten
 • Hva skjer om kapitalbeslutningene sentraliseres
 • Kan en syklisk næring som fiskeri forståes godt nok fra hovedstaden

  13:45 - 14:15

Hvordan vil en ressursrente hindre verdiskaping lokalt
Mons Alfred Paulsen, advokat og partner, fiskeri og havrett, Advokatfirmaet Thommessen AS

 • Vil en ressursrente tappe risikokapital fra rederi og lokalsamfunn
 • Bidrar eller hindrer det norske skattesystemet den vestlandske verdiskapingen
 • Er langsiktig suksess og vekst til hinder for bærekraftig kapital
 • Ønsker samfunnet en «statoil-modell» i norsk fiskeri der en aktør dominerer og har til hensikt å maksimalisere statens inntekt på aktiviteten

  14:15 - 14:30 Kaffe og beinstrekk

  14:30 - 15:00

Står vi nå ovenfor et ran av kysten
Sture Pedersen, ordfører (H), Bø Kommune

 • Hvem eier fisken, fisket og markedet, og hvem tenker på fiskeren?
 • Vil konkurransekraften bære frem behov for strukturering
 • Hva skjer om vi få mer struktur og ressursrente enn det som er bærekraftig
 • Hva skjer om dagens regelverk, som ivaretar eierskapsinteressene til fiskeriene, blir endret til markedets premisser

  15:00 - 15:45

Paneldebatt
Debattleder: Ordstyrer Ola Honningdal Grytten

 • Konferansens talere blir utfordret av salen og hverandre i en debatt som skal oppsummere innholdet og budskapet i konferansen

  15:45 - 16:00

Avslutning og oppsummering av konferansen ved ordstyrer